Få fler kunder och ökad försäljning med effektivare marknadsföring!

Marknadschefen hjälper små och mellanstora företag i Göteborg och Västsverige med att organisera och effektivisera sin marknadsföring. Rätt analys och nya idéer ger många gånger rejäla förbättringar. Det här är något av vad Marknadschefen kan göra för ditt företag:

  • Ökad försäljning genom effektivare marknadsföring
  • Kostnadseffektivare marknadsföring genom analys av marknaden, kunder, konkurrenter, produkter/tjänster och förslag till åtgärder baserade på detta
  • Nya kunder och ökad försäljning genom marknadsföringsåtgärder som stöder säljarbetet och genererar kvalificerade leads
  • Effektivare hemsida med fler besökare och högre Google ranking genom förbättringar av budskap, innehåll, struktur, sökordsoptimering och löpande uppdateringar
  • Nöjdare kunder och starkare varumärke genom kontinuerlig och genomtänkt kommunikation
  • Tydligare identitet/varumärke genom tydlig och enhetlig kommunikation i alla marknadsföringskanaler
  • Projektledare internt för ny hemsida, mässdeltagande, event eller annat projekt inom företaget
  • Ökad och effektivare närvaro i digitala kanaler inklusive webb och sociala medier

Med Marknadschefen får du specialistkunskaper inom marknadsföring med erfarenhet från andra företag och branscher. Någon som kan se dina utmaningar och möjligheter ur en annan synvinkel. En bra lösning för företag som är för små för en heltidsanställd marknadschef men tillräckligt stora, eller med tillväxtambitioner, för att behöva en dedikerad resurs till marknadsföringen.

Hyr in Marknadschefen på konsultbasis i den omfattning ditt företag har behov av. För ett specifikt projekt eller löpande från en dag per vecka och uppåt. Smart, enkelt, flexibelt och effektivt.

flaskpost marknadschefen

Fördelar med marknadschef på deltid

marknadsplanering, marknadschef

Kompetenshöjande

Få in erfarenhet och specialistkunskaper inom marknadsföring

Frigör tid

Den som idag hanterar marknadföringen får mer tid till övriga delar av verksamheten

Effektivare

Nytänkande kan ge bättre avkastning på marknadsinvesteringarna

Enkelt och flexibelt

Slipp låsa dig med anställning och anpassa alltefter behov

Från bloggen

De senaste inläggen från marknadschefsbloggen

Lämna en förfrågan eller boka ett möte